E

നൂൺ മീൽ ഫ്ലാഷ് ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാങ്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് വിവരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ,സർവീസ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക സ്കൂളിന്റെ പേര് എന്നിവ നാളെ അതായത് 20 12 2017 ന് aeonoonmeal @ gmail .com എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്

Monday, 19 February 2018

2015-16 O E C ലംപ്സം  ഗ്രാന്റ് - ധന വിനിയോഗ പത്രം  മാതൃക  

സ്‌കൂളിന്റെ  പേര്                                     :

പ്രധാനാധ്യാപകന് അനുവദിച്ച തുക : 

വിനിയോഗം ചെയ്ത തുക                     :

വിതരണം ചൈയ്യാത്ത തുക                   :
 
തിരിച്ചടക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം     : 


റിമാർക്സ്                                                    :

Sunday, 18 February 2018

വളരെ  അടിയന്തിരം 
L S S/ U S S പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ സോർട്ടിങ് പരീക്ഷാഭവൻഭവൻ പ്രതിനിധിയുടെ സാനിധ്യത്തിൽ 20 -02 -2018 രാവിലെ 10 .30 മുതൽ ജില്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു .എല്ലാ  ചീഫ്  സൂപ്രണ്ട് മാരും നിർബന്ധമായും  അന്നേദിവസം സോർട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 16 February 2018

ബഹു .പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഇന്ന് 11 .45  ന് ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നു .പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ ആറാം ക്‌ളാസ് മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ നടത്തേണ്ടതാണ് .  ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .

Wednesday, 14 February 2018


                 15 -02 -2018 ന്  വ്യാഴാഴ്ച  2 .30 ന് ജി  യു  പി  എസ്  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വെച്ച്  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ചേരുന്നതാണ് .എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും യോഗത്തിൽ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 8 February 2018

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ടിo ഉപജില്ലയിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് . പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളും,അവലോകന റിപ്പോർട്ടും (ഒന്നാം പാദ വർഷത്തെയും രണ്ടാം പാദ വർഷത്തെയും ഗ്രേഡ് താരതമ്യം ചെയ്തത് )
തയ്യാറാക്കി വെക്കുക 
  

Wednesday, 7 February 2018

യു പി സ്കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള  പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അധ്യാപകര്‍ അനധ്യാപകര്‍ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ  ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ശേഖരിച്ചു സ്കൂള്‍ DATA BANK തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


 പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം 16-02-2018 ന് വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ണൂര്‍ കലക്ട്രേറ്റ്‌ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.സമയം : ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതല്‍


എല്ലാ ഗവ.,എയിഡഡ്  യു പി  സ്കൂള്‍  പ്രധാനാധ്യാപകരും  അല്ലെങ്കില്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അധ്യാപക/ അനധ്യാപക ജീവനക്കാരില്‍ ഒരാളോ നിര്‍ബന്ധമായും ഈ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

MOST URGENT
ദിവസ വേതന ഇനത്തിൽ ഇനി ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ 08.02.2018 ന് (വ്യാഴാഴ്ച )സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ദിവസ വേതനത്തിൽ അദ്ധ്യാപക,അദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാർ ജോലി ചൈയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ NIL റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ദിവസ വേതനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു .


 അറിയിപ്പ് 
നാളെ  നടത്താനിരുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം മാറ്റിവെച്ചതായി  അറിയിക്കുന്നു  പുതുക്കിയ  തിയ്യതി  പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്
പ്രധാനാധ്യാപക യോഗം 
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര യോഗം08 /02 
/ 2018 ന് പകൽ  02  .30 മണിക്ക് ജി .യു .പി .സ്‌കൂൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു .മുഴുവൻ  പ്രധാനാധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്തു തന്നെ യോഗത്തിൽ എത്തി ചേരേണ്ടതാണ് .
യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ചുവടെ പറയുന്ന
രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
1.പ്രീ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ സംബന്ധിച്ച പ്രൊഫോർമ 
     Proforma
2ഡിസംബർ മാസത്തെ EXPENDITURE STATEMENT
(ഇതുവരെ സമർപ്പിക്കാത്ത 13 വിദ്യാലയങ്ങൾ മാത്രം  )
3 M G അലോട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച പ്രൊഫോർമ 
(ഇതുവരെ സമർപ്പിക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ മാത്രം  )

Tuesday, 6 February 2018

സംസ്‌കൃതം ശിൽപ്പശാല 
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ സംസ്‌കൃതം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഒരു ശിൽപ്പശാല 09.02.2018 വെള്ളിയാഴ്ച പത്തു മണി മുതൽ നാലു മണി വരെ പൈസക്കരി ദേവമാതാ യു .പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ചു നടത്തുന്നു .ഒരു യു .പി സ്‌കൂളിൽ നിന്നും 5 വിദ്യാർത്ഥികളും സംസ്‌കൃത അദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .
  • ഉച്ച ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും .
അറിയിപ്പ് 

2017--18  വർഷത്തെ  പ്രീ -പ്രൈമറി  സ്കൂളുകളെ  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  താഴെകൊടുത്ത  പ്രൊഫോർമയിൽ  8.2.2018 നകം    ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.(പ്രൊഫോർമ EMail ആയി അയക്കേണ്ടതില്ല )പ്രീ -പ്രൈമറി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ NIL റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


Friday, 2 February 2018

വളരെ അടിയന്തിരം - നവ  കേരള  മിഷൻ  2018
നവ കേരള മിഷൻ 2018 സംബന്ധിച്ച മോണിറ്ററിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .ആയത് പൂരിപ്പിച് നാളെ (3.2.2018) പകൽ ഒരു മണിക്ക് മുൻപായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

അറിയിപ്പ് 
എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും പ്ലാൻ / നോൺ പ്ലാൻ ഇനങ്ങളിൽ BIMS വഴി അലോട്ട് ചൈയ്യുന്ന തുകകൾ കാലതാമസം കൂടാതെ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 1 February 2018

അറിയിപ്പ്

ഫെബ്രുവരി 1 ന് നിയമസഭ സംമ്മേളിക്കുന്നതിനാല്‍ നിയമസഭാ സാമാജികര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാന്‍ സഹായകരമാം വിധം സ്കൂള്‍ അകാഡമിക മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാനിന്റെ സമര്‍പ്പണം ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടു തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചതായി ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഉടന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഈ വിവരം എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരെയും അറിയിക്കണമെന്നും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ചീഫ് എക്സി ക്യൂടീവ് ഓഫിസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

Tuesday, 30 January 2018

അറിയിപ്പ് 
2018 ജനുവരി 20 ന്  നടക്കേണ്ട ന്യൂമാത്‌സ്‌ ജില്ലാതല  പരീക്ഷ  ഹർത്താലായതിനാൽ മാറ്റിവെച്ചത്  ഫെബ്രുവരി  3 ന് നടക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ  നൽകിയ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ പരീക്ഷക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 29 January 2018

പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാഭ്യാസം -പ്രീ മെട്രിക് ആനുകൂല്യ വിതരണം 
പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള 10 / 2017 മുതൽ 3 / 2018 വരെയുള്ള സ്റ്റൈപ്പെൻറ് വിതരണം ചൈയ്യുന്നതിന് പ്രമോട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ്  ,ഫോറം നമ്പർ ഒന്നിൽ ,പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഔദ്യോഗിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സഹിതം ജനവരി മുപ്പതാം തീയതിക്കകം കണ്ണൂർ ഐ .ടി.ഡി. പി ഓഫീസിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .
ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ക്‌ളാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹന ഗ്രാന്റിന്റെ അപേക്ഷ,ഫോറം നമ്പർ ഒന്നിൽ ,പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഔദ്യോഗിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സഹിതം  ഫെബ്രുവരി  ഏഴാം തീയതിക്ക് മുൻപായി കണ്ണൂർ ഐ .ടി.ഡി.പി ഓഫീസിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ് 
CONTACT NO - 04972700357 

അറിയിപ്പ് 
30 .01 .2018  ന് പയ്യാവൂർ  ജി . യു .പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്‌കൃതം സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനായി ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സംസ്കൃതാധ്യാപകരെയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ടി .സ്‌കൂളിലേക്ക് രാവിലെ 10  മണിക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .  
അറിയിപ്പ് 
30 .01 .2018 ന് D E O ഓഫീസ് തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് പകൽ 2 മണിക്ക് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന  NAS ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർമാരുടെ പരിശീലനം , അതേ ദിവസം ,അതേ സമയത്ത് തളിപ്പറമ്പ മൂത്തേടത്ത് ഹൈ സ്‌കൂളിൽ വെച്ച്  നടക്കുന്നതായിരിക്കും .പ്രധാനാധ്യാപകർ ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർമാരായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ നിശ്ചിത വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

Sunday, 28 January 2018


അറിയിപ്പ് 
ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ N M P യോടൊപ്പം  അയേൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകളുടെ പ്രതിമാസ റിപ്പോർട് (6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ )നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
ഗുളികകൊടുക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാത്രം എഴുതി പെർഫോർമ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 27 January 2018

വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ...........
2018 മാർച്ച് മാസം വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി മാസവും ,ഏപ്രിൽ മാസം വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മാർച്ച്  മാസവും ,മെയ് മാസം വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ  മാസവും ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് .ആയതിനായി മുഴുവൻ സ്‌കൂൾ രേഖകളും തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 25 January 2018

അറിയിപ്പ് 
ചുവടെയുള്ള  കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ,ഗവ . വിദ്യാലയങ്ങളിൽ U P S A ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായ  അദ്ധ്യാപകർ നിയമന പരിശോധനക്കായി 
കണ്ണൂർ ജില്ലാ പി .എസ് .സി ഓഫീസിൽ  30 .01 .2018 ന് രാവിലെ 09 .൦൦ മണിക്ക് ഹാജരാവേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 24 January 2018

നാഷണൽ വോട്ടേഴ്‌സ് ഡേ - പ്രതിജ്ഞ 
സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനമായ ജനുവരി 25 ന് മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണ് .ആയത് സംബന്ധിച്ച കത്ത് ,പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .Tuesday, 23 January 2018

 പാഠപുസ്തക വിതരണം
      HM,SOCIETY SECRETARY എന്നിവരുടെ യോഗം 
ഇരിക്കൂർ സബ്ജില്ലയിലെ 2018 -19 വർഷത്തെ പാഠ പുസ്തക വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യോഗം 25 / 01 / 2018 (വ്യഴാഴ്ച്ച ) പകൽ 3 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ കമാലിയ മദ്രസ എ യു പി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. പാഠപുസ്തക  സൊസൈറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന HS,UP,LPവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ,ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റി സെക്രെട്ടറിമാരും നിശ്ചിത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 19 January 2018

അറിയിപ്പ് 
നാളെ (20.01.2018) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള L S S പരിശീലനവും ,ജില്ലാ തല NuMATS പരീക്ഷയും മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതായി DIET പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിക്കുന്നു 

നാളെ (20.01.2018) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ HM കോൺഫെറൻസ് 22 .01 .2018 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു 
Venue-  G U P S പഴയങ്ങാടി 
Time -  രാവിലെ 10 .30 മണി 


ഗവ.സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹതാപാർഹ സാഹചര്യത്തിലുള്ള അന്തർജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം- അപേക്ഷകൾ ശേഖരിക്കൽ....... 
ഗവ.സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹതാപാർഹ സാഹചര്യത്തിലുള്ള അന്തർജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കത്ത് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു . താല്പര്യമുള്ള അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ മതിയായ രേഖകൾ സഹിതം 25 / 01 / 2018 മുൻപായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
letter page no 1
L S S പരീക്ഷ -അധ്യാപക പരിശീലനം 
ഉപജില്ലയിലെ നാലാം ക്‌ളാസ്‌ അധ്യാപകർക്കായി ഏകദിന പരിശീലനം 20 / 01 2018 ശനിയാഴ്ച ബി .ആർ .സി യിൽ വെച്ചു ചേരുന്നു .ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ / അദ്ധ്യാപിക രാവിലെ 9 .45 ന് ബി ആർ സി യിൽ എത്തി ചേരേണ്ടതാണ് .വൈകീട്ട് 4 മണി വരെ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കും .പങ്കെടുക്കുന്നവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, IFS CODE എന്നിവ കരുതേണ്ടതാണ് 

Friday, 12 January 2018

ഗവ . അപ്പർ പ്രൈമറി  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ........
SC/ST ജീവനക്കാരുടെ വിവര ശേഖരണം 
ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ SC/ST  ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ 15.12 .18 തിങ്കളാഴ്ചക്കകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
SC/ST  ജീവനക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ ജോലി ചൈയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ NIL റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
(പ്രൊഫോർമയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ല )

2018-19 പാഠ പുസ്തകവിതരണം 
2018-19 പാഠ പുസ്തകവിതരണം 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസറുടെ കത്ത് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം സൊസൈറ്റി സെക്രെട്ടറിമാരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .
LETTER

Wednesday, 10 January 2018

അറിയിപ്പ് 
ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെയുംപ്രധാനാധ്യാപരുടെയും  അധ്യാപകരുടെയും  ഒരു യോഗം നടത്താൻ ബഹു .വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരക്റ്റർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് . ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ് .
തീയ്യതി : 13 .01 .2018 
സമയം : രാവിലെ  10 .00 മണി 
സ്ഥലം :ഉളിക്കൽ  ജി.എച്ച് .എസ് .എസ് 
ഗവ .പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രധാനാധ്യാപക സ്ഥാനക്കയറ്റം  
2018-19 അദ്ധ്യയന വർഷം ഗവ . പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സർക്കുലർ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു . ചുവടെ കൊടുത്ത അപേക്ഷയുടെ 2 പകർപ്പും ,സേവന പുസ്തകവും ,അനുബന്ധ രേഖകളും 22 .01 .2018 നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 9 January 2018

ഉർദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ്
കണ്ണൂർ ഏരിയ ഉർദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് 11. 1.18 വ്യാഴം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഇരിക്കൂർ സബ് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ഉറുദു അധ്യാപകരും അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 
സംസ്‌കൃതം സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ
പ്രൈമറി വിഭാഗം സംസ്‌കൃതം സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്‌ളാസ് തിരിച്ചുള്ള പേര് വിവരങ്ങൾ 10 .1 .18 നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .