.

21-2-2015 ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം മാറ്റിവച്ചു. 28-2-2015 ന് ശനിയാഴ്ച പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനം BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ നടക്കുന്നു.27-02-2015 ന് HM Conference ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

25 Feb 2015

2014-15  വര്‍ഷത്തില്‍ മാർച്ച് മാസം വരെയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണത്തില്‍ കണ്ടിജന്‍റ്  ചാര്‍ജ്ജ് ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകൾ    തുക  27-2-15  ന് മുന്‍പായി ഈ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ ആ വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധി കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

21 Feb 2015

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ 2014-15 വർഷത്തെ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് 2015 ഫെബ്രുവരി 26 ആം തീയ്യതി വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീകണ്ടാപുരം റോയൽ ഹാളിൽ രാവിലെ  10.30 ന് നടക്കുന്നു.  ഇനിയും പ്രതിഭകളായ വിധ്യാർതികളുടെ പേര്  നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ അത് അക്കാദമിക് കൌണ്‍സിൽ സെക്രട്ടറിയെ ഏല്പിക്കണം.  ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പ്രധാനാധ്യാപകരും പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരാകണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു .
                          സ്ക്കൂൾ ലെവൽ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റാ 
     സ്ക്കൂൾ    ലെവൽ       ഹെൽത്ത്      ഡാറ്റാ ക്വാർട്ടർ 4 (ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ)
  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.1 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെ എൽ.പി വിഭാഗത്തിലും 6 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെ യു.പി വിഭാഗത്തിലും ഉൾപെടുത്തേണ്ടതാണ്.


Sub:Noon Meal Contingency charges
It has been decided to provide additional funds to those school which are in need of more funds including arrears for the current academic year.You are therefor requested to furnish the minimum amount required in the following proforma on or before 24.02.2015.
SI.
NO.
School
 Code
School Name Feeding
Strength
Arrears
up to
31.01.2015
Fund
Required
for Feb&March
Total
Requirement (5+6)
             
             


             

20 Feb 2015

രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജ് പ്രവേശനം ജൂൺ 2015 

ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജിലേക്ക് 2016 ജനുവരി മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവേശനത്തിനുള്ള , പ്രവേശന പരീക്ഷ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുരയിലുള്ള പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ 2015 ജൂൺ മാസം 1,2 തിയതികളിൽ നടത്തുന്നതാണ്.2-1-2003 നും 1-7-2014 നും മദ്ധ്യേ ജനിച്ച മിടുക്കരായ ആൺകുട്ടികൾക്ക്  അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് . വിശദമായ സർക്കുലറിനായി  Click here
28-2-2015 ന്   ശനിയാഴ്ച പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഏകദിന പരിശീലനം BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ നടക്കുന്നു.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
27-02-2015 ന് HM  Conference  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

19 Feb 2015

വളരെ അടിയന്തിരം 
സ്‌കൂളുകൾ ഫുഡ്‌ സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് നിരന്തരം നിർദേശിച്ചിട്ടും ഇതുവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകൾ നാളെ(20.02.2015 ) 4 മണിക്ക് മുമ്പായി കാരണസഹിതം റിപ്പോർട്ട്‌ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്കൂളുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .
21-2-2015 ന്  നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ  പരിശീലനം മാറ്റിവച്ചു.
23-2-15 ന് തിങ്കളാഴ്ച മുന്നേറ്റം - 2015 ഇടക്കാല വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം.  ചോദ്യ കടലാസ്സുകൾ 
19-2-2015 മുതൽ  BRC യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.  രാവിലെ മലയാളം, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കണക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇടക്കാല വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടത്. 16-3 -2015 ന്  ഇതിന്റെ post  test  നടത്തേണ്ടതുണ്ട് .
28-02-2015 ന്  ശനിയാഴ്ച  രാവിലെ  10 മണിക്ക് BRC  യിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഏകദിന  പരിശീലനത്തിൽ   മുന്നേറ്റം ഇടക്കാല വിലയിരുത്തലിന്റെ അവലോകന രേഖയുമായി പ്രധാനാധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

പുതിയ കിച്ചണ്‍ കം സ്റ്റോർ നിർമ്മാണത്തിനും  നവീകരണത്തിനും തുക അനുവദിച്ച സ്കൂളുകൾ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്‌ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊഫൊർമയിൽ 20.02.2015 ന് 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.       

                                      പ്രൊഫൊർമ 

1. സ്‌കൂളിന്റെ പേര്                              :

2.അനുവദിച്ച തുക                               :

3.നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായോ എന്ന്   :

4.മേൽക്കൂരയുടെ വിശദവിവരം           :

5.നിർദേശിച്ച അളവിൽ പ്ലിന്ത്‌ ഏരിയ 

   ഉണ്ടോ ?                                           :

6.അഭിപ്രായം                                      :

 

16 Feb 2015

LSS/USS പരീക്ഷകൾ 28-03-2015 ലേക്ക്  മാറ്റി വച്ചതായി പരീക്ഷ കമ്മീഷണർ അറിയിക്കുന്നു.
21-2-2015 ശനിയാഴ്ച  ക്ലസ്റ്റർ  പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ്.  മുഴുവൻ അധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

13 Feb 2015

സംസ്കൃതം കുട്ടികൾക്കുള്ള ചാത്ര ശില്പശാല 18-02-2015 ബുധനാഴ്ച  10 മണി മുതൽ ചന്ദനക്കാംപാറ ചെറുപുഷ്പ യു.പി.സ്കൂളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

10 Feb 2015

11- 2-2015  ബുധനാഴ്ച 11 മണിക്ക് അക്കാദമിക് കൌണ്‍സിൽ യോഗവും, 12 മണിക്ക് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗവും BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

7 Feb 2015


ദേശീയ ഗെയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്കൂളുകൾ 7-2-2015 ന്  5 മണിക്കുള്ളിൽ  ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌ .


6 Feb 2015

 t^m¡kv 2015 AhtemI\tbmKw


t^m¡kv 2015 sâ {]hÀ¯\§fpsS AhtemI\tbmK§Ä  10/2/2015 \v Xmsgt¨À¯ncn¡pw {]Imcw  \S¯phm³ Xocpam\n¨ncn¡p¶p. kwØm\Xe {]Xn\n[nIfpsS  t\XrXz¯nemWv  AhtemI\tbmK§Ä \S¯p¶Xv. tbmK§fn Ubäv {]n³kn¸mÄ, F C H , _n ]n H , _n BÀ kn NpaXebpÅ Ubäv ^m¡ÂänIÄ, t^m¡kv hnZymeb§fnse {]Yam[ym]IÀ, Fkv Fw kn sNbÀam³/ ]n Sn F {]knU­v  F¶nhÀ ]s¦Spt¡­Xp­v .
\nÝnX  tI{µ§fn  IrXykab¯pXs¶ ]s¦Sp¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p

{I.\
    
      Øew

]s¦-Sp-t¡-­-hÀ


Xo¿Xn

t\XrXzw
1
Xe-tÈcn t\mÀ¯v
1.Xe-tÈcn t\mÀ¯v
2.Xe-tÈcn ku¯v
3.sNmIvfn
4.]m\qÀ
10/ 2/ 2015
(10 aWn apXÂ 12.30 hsc)
Xe-tÈcn t\mÀ¯v_n BÀ kn
2.
I®qÀ ku¯v
5.I®qÀ ku¯v
6.a«-¶qÀ
7.Ccn«n 8.Iq¯p-]-d¼v


10/ 2/ 2015
(2 aWn apXÂ 4.30 hsc)
I®qÀ ku¯v_n BÀ kn
3
Xfn]d¼v ku¯v
9.I®qÀ t\mÀ¯v
10.]m¸n-\n-tÈcn
11.Xfn-¸-d¼v ku¯v
10/ 2/ 2015
(10 aWn apXÂ 12.30 hsc)
Xfn]d¼v ku¯v _n BÀ kn
4
Xfn-¸-d¼v t\mÀ¯v
12.]¿-¶qÀ
13.amSmbn
14.Ccn-¡qÀ 15.Xfn-¸-d¼v t\mÀ¯v


109/ 2/ 2015
(2aWn apXÂ 4.30 hsc)
Xfn-¸-d¼v t\mÀ¯v_n BÀ kn

The scheduled date 21-2-2015  of conducting LSS/USS Exam February 2015 has been postponed to 28-03-2015.
More over,  the date of entry of candidates, if any qualified students omitted,  has been extended.  The website will be open from 09.02.2015 to  10.2.2015 5 PM.
സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർമെന്റ് / എയിഡഡ്  സ്കൂളുകളിലെ PTA  യുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു  പുതിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ.


ക്ലസ്റർ ൽ  പങ്കെടുക്കാത്ത അധ്യാപകരുടെ പേര്  ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.  പങ്കെടുക്കാത്തതിന്റെ  വിശതീകരണം 11-2-15 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.