.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 27-05-2015 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:00 ന് ബി.ആർ.സി. പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ Govt./Aided/Unaided (LP/UP/HS) പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

26 May 2015

സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ നടുന്നതിനായി വൃക്ഷതൈകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്  acf.sf-knr.for@kerala.gov.inഎന്ന ഇമെയിലിലേക്കു അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് .  
Biju(Asst. Conservator) 9447979151, 8547603829

25 May 2015

1. Sixth Working day report  2 കോപ്പി  6-6-2015 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
2. സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ Fitness Certificate 1-6-2015 നു തന്നെ നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  Fitness Certificate ലഭിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.
Sixth working day form
ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 27-05-2015 ബുധനാഴ്ച   രാവിലെ 10:00  ന്  ബി.ആർ.സി. പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.  യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ Govt./Aided/Unaided  (LP/UP/HS) പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 
അജണ്ട:
  പ്രവേശനോത്സവം 
 ഹരിതകേരളം-എന്റെ മരം 
 ഫിറ്റ്നെസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 6th Working day report
യു . എസ് .എസ്  പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിജയികളെ അറിയാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  വിജയികൾക്ക്  അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

24 May 2015

1. Sixth Working day report  2 കോപ്പി  6-6-2015 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
2. സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ Fitness Certificate 1-6-2015 നു തന്നെ നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  Fitness Certificate ലഭിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.
Sixth working day form
എന്‍റെ മരം പദ്ധതി - വൃക്ഷതൈ വിതരണം


എന്‍റെ മരം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27.05.2015 മുതല്‍ 30.05.2015 വരെ സ്കൂളുകളില്‍ വൃക്ഷതൈകള്‍ വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളില്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാരോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോ സ്കൂളുകളില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വൃക്ഷതൈകള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ ആയത് ജൂണ്‍ അഞ്ചാം തീയതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:9447979151  /  9944797915

പഞ്ചായത്തിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരായ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ 
HARITHAKERALALM - ENTE MARAM PROGRAMME
Sl. No. Name of Panchayath School Headmaster Phone number
1 Malapattam RGM AUPS Malapattam Muraleedharan. K.C 9495772614
2 Irikkur Kamaliya Madrassa AUPS Irikkur Anitha. P 9447948102
3 Padiyoor Gandhivilasam ALPS Blathur Krishnan. M. 9946783112
4 Ulikkal Vayathur AUPS Ulikkal George. T.J 9495350860
5 Payyavoor GUPS Payyavoor  Tomy Kuruvila 9496832099
6 Eruvessi Nirmala AUPS Chemperi Mathai. K.J. 9497381816
7 Sreekantapuram Sreekantapuram Mopla LPS Jose. P.T. 9495344945
8 Chengalayi Chengalayi Mopla LPS E.P. Madhusoodanan 9495149973

23 May 2015

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 27-05-2015 ബുധനാഴ്ച  രാവിലെ 10:00  ന്  ബി.ആർ.സി. പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.  യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ Govt./Aided/Unaided  പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 
അജണ്ട:
  പ്രവേശനോത്സവം 
 ഹരിതകേരളം-എന്റെ മരം 
 ഫിറ്റ്നെസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 6th Working day report

20 May 2015

മധ്യ വേനൽ  അവധിക്കാലത്ത്‌ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന സർക്കുലർ  നിലവിലുണ്ട്.  എന്നാൽ പല സ്കൂളുകളും പ്രസ്തുത സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.  ആയതിനാൽ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും (CBSE, ICSE വിത്യാസമില്ലാതെ) മധ്യ വേനൽ  അവധിക്കാലത്ത്‌ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നില്ലായെന്നു പ്രധാനാധ്യാപകർ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
2015 മാർച്ചിൽ നടന്ന  യു.എസ് .എസ്. പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ടും, ഉത്തരസൂചികയും പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  കുട്ടികളുടെ കൈവശമുള്ള OMR  ഷീറ്റിന്റെ കാർബണ്‍ കോപ്പിയിലേയും, ഉത്തരസൂചികയിലെയും ഉത്തരങ്ങൾക്ക്  അനുസരിച്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പരാതിയുള്ള വിധ്യാർതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതി ഹെഡ് മാസ്റ്റരുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും, ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പും  സഹിതം ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.
USS-Answer key
Mark list of all candidates
USS Result

19 May 2015

എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സഹായപ്പെട്ടികള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സഹായപ്പെട്ടി (ഡ്രോപ് ബോക്‌സ്) സ്ഥാപിക്കാന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ്, അണ്‍ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈമറി, സെക്കന്ററി, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം ബാധകമാണ്. പ്രധാന അധ്യാപനോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നയാളോ മറ്റ് രണ്ട് അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ എല്ലാ ദിവസം സഹായപ്പെട്ടി തുറന്ന് പരിശോധിക്കണം. രണ്ട് അധ്യാപകരില്‍ ഒരാള്‍ വനിതയായിരിക്കണം. കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ ഉടനടി പോലീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ യഥാസമയം പോലീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒരുവര്‍ഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തിയെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്ടര്‍, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്ടര്‍ എന്നിവര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2014 - 15 ലെ ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. - സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക മെയ് 30 നകം സ്കൂളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഇ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്.


തുക വിതരണം ചെയ്ത് അക്വിറ്റൻസ്  വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2015-16 വർഷത്തെ വിദ്യാരംഗം  കലാ സാഹിത്യ വേദി ജൂണ്‍ മാസം തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.  ക്ലാസ്സ്  തല യോഗം ജൂണ്‍ 11 ന്.  ജൂണ്‍ 15 നു സ്കൂൾ തല യൂനിറ്റ് രൂപീകരണം.  ജൂണ്‍ 23 നു  ഉപജില്ലാ സമിതി രൂപീകരണം.
കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ സ്കൂളുകൾ താഴെ പറയുന്ന തുക ജൂണ്‍ 30 നകം ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ്.
എൽ.പി. സ്കൂൾ  - 100 രൂപ 
യു.പി. - സ്കൂൾ 200 രൂപ 

വിദ്യാരംഗം മാസികയുടെ വരിസംഖ്യ കുടിശ്ശിക അടക്കം ജൂണ്‍ 25 നകം ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ്.

18 May 2015

യു . എസ് .എസ്  പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ വിജയികളെ അറിയാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  വിജയികൾക്ക്  അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

16 May 2015

2014 - 15 ലെ ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. - സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക മെയ് 30 നകം സ്കൂളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഇ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്.


തുക വിതരണം ചെയ്ത് അക്വിറ്റൻസ്  വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ PSC  ലിസ്റ്റ് നിലവിലില്ലാത്തപക്ഷം  Employment Exchange  വഴി മാത്രമേ നിയമനം നടത്താവൂ എന്ന് ഗവർമെന്റ്  കർശന നിർദേശം ഉണ്ട്.  ആയതിനാൽ താങ്കളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ഒഴിവുകൾ Employment  Exchange  നെ മറികടന്ന്  മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിയമനം നടത്താതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപ ഡയരക്ടർ അറിയിക്കുന്നു.


NATIONAL INSTITUTE FOR LEADERS IN EDUCATION (NILE) Leaderhip Award for Principals.  For details visit http://nile.advaithfoundation.org/    Registration opens now.  Last date is 31-05-2015.

15 May 2015

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി  2015-16  രൂപീകരണം  സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾക്കായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.