.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തിര യോഗം നാളെ 07 .09 .2016 ന് 2 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .മുഴുവൻ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് . for Budget proformas,click here

Saturday, 1 October 2016

പാഠപുസ്തകം -രണ്ടാം വോള്യം വിതരണം
എല്ലാ സൊസൈറ്റികളും,സ്കൂളുകളും ഇതുവരെ  ലഭിച്ച രണ്ടാം വോള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്ന്(1-10-2016) 3 മണിക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി വരുത്തേണ്ടതും , ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ എൻ ട്രി വരുത്തേണ്ടതുമാണ്‌.ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

 വളരെ  അടിയന്തിരം 


  ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ  സ്കൂളുകളിലെ  മുഴുവൻ മുഴുവൻ  വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും  UID /EID  നമ്പരുകൾ WWW .itschool .gov .in  എന്ന  വെബ് സൈറ്റിലെ  Sixth  Working Day 2016  എന്ന  ലിങ്കിൽ  സമ്പൂർണയുടെ യൂസർ നെയിം , പാസ് വേർഡ്  ഉപയോഗിച്ച് 04 -10  2016 നു 5 മണിക്ക്  മുമ്പായി   ലോഗിൻ  ചെയ്തു എന്റർ  ചെയ്യേണ്ടതാണ് .  ഇതിന്റെ  report  05 -10 -2016 ന്  ഈ  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ്
Circular

     

 വളരെ  അടിയന്തിരം 


  ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ  സ്കൂളുകളിലെ  മുഴുവൻ മുഴുവൻ  വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും  UID /EID  നമ്പരുകൾ WWW .itschool .gov .in  എന്ന  വെബ് സൈറ്റിലെ  Sixth  Working Day 2016  എന്ന  ലിങ്കിൽ  സമ്പൂർണയുടെ യൂസർ നെയിം , പാസ് വേർഡ്  ഉപയോഗിച്ച് 04 -10  2016 നു 5 മണിക്ക്  മുമ്പായി   ലോഗിൻ  ചെയ്തു എന്റർ  ചെയ്യേണ്ടതാണ് .  ഇതിന്റെ  report  05 -10 -2016 ന്  ഈ  ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

     

Friday, 30 September 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ LP .UP ,HS ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർക്കായുള്ള ശില്പശാല ഓക്ടോബർ 5 ന് 2 മണിക്ക്‌ ബിആർസി യിൽ നടക്കുന്നതാണ് *
ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ  LP .UP ,HS ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർക്കായുള്ള ശില്പശാല ഓക്ടോബർ 5 ന്  2  മണിക്ക്‌ ബിആർസി യിൽ നടക്കുന്നതാണ് 
                        ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 

1 .ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഓൺലൈൻ എൻട്രികൾ  ഓക്ടോബർ 14 .ന്  വൈകിട്ട്  5 മണിക്കകം  കൺഫോം ചെയ്യണം 
2 .ഒക്‌ടോബർ  18 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്  രജിസ്‌ട്രേഷൻ 

 . ഓക്ടോബർ  19 .ബുധനാഴ്ച
പ്രവർത്തിപരിചയമേള ,ഗണിതശാസ്ത്രമേള  ,ഐടി. മേള ,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയിലെ അറ്റ്ലസ് മേയ്ക്കിങ് ,പ്രാദേശിചിത്രരചനഎന്നീ ഇനങ്ങൾ മാത്രം
 
ഓക്ടോബർ 20  വ്യാഴഴ്ച 
ശാസ്ത്രമേള,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള 

മേളയുമായിബന്ധപെട്ട  വിവരങ്ങൾ www .sahajeevanam .word   press .com  എന്ന ബ്ലോഗിലും  ലഭ്യമായിരിക്കും 
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മേളയിൽ ലഭിച്ച ട്രോഫികൾ 14 -തീയതി തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫിസിൽ ഏൽപിക്കേണ്ടതാണ് ട്രോഫി  തിരിച്ചേല്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകളുടെ രെജിസ്റ്ററേഷൻ നടത്തുന്നതല്ലന്നും അറിയിക്കുന്നു 
മേളയുമായിബന്ധപെട്ട  contact No :9961846491 കെ .പി  സുനിൽകുമാർ (പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ശാസ്ത്രമേള ) 


Thursday, 29 September 2016

ഇൻസ്പയർ  അവാർഡ് 

     2016 -17  വർഷത്തെ  ഇൻസ്പയർ  അവാർഡിനുള്ള  നോമിനേഷൻ    ഓൺലൈനായി  സെപ്തംബർ  30 -നു മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  
സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം 

                ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെപ്തംബർ മാസത്തെ  എൻ.എം.പി ,എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയിൽ സ്പെഷ്യൽ അരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.  
               സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം   എൻ.എം.പി , എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ കവറിംഗ് ലെറ്റർ സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. വൗച്ചറുകൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും.സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അരി  ബാലൻസുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് റഗുലർ സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും , സെപ്തംബർ മാസത്തെ കെ2 രജിസ്റ്ററിൽ സ്പെഷ്യൽ അരി ബാലൻസ്  എന്നെഴുതി പ്രസ്തുത അരി സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്‌.
2016 -17 വർഷത്തെ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്തുന്നതിനുള്ള യൂസർ ഐ ഡി യും പാസ്സ്‌വേർഡും ലഭിക്കുന്നതിനായി      എ .ഇ .ഒ . ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് . 

Wednesday, 28 September 2016

2016 -17  വർഷത്തെ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര -ഗണിത ശാസ്ത്ര -സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തിപരിചയ -ഐ.ടി മേള GHSS  IRIKKUR  ൽ  വച്ച് ഓക്ടോബർ 3 -വാരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് . മേളയുടെ വിജയത്തിനുള്ള വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രുപീകരണയോഗം സെപ്തംബര്  29 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ ചേരുന്നു .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്  

Thursday, 22 September 2016

26.09.2016 Monday  രാവിലെ 10 .30  നു  ബിആർസി  പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ചു  LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ΗSST  PRINCIPAL  മാരുടെയും യോഗം നടക്കുന്നു എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും  പ്രിൻസിപ്പൽമാരും  യോഗത്തിൽ  നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 

Friday, 9 September 2016

പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം


2016ആഗസ്ത് മാസത്തെ  വേതനവും ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇ-ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നല്കുന്നതിനായി ബാങ്കിൽ നല്കിയിട്ടുള്ള വിവരം എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരേയും അറിയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിവരം പാചകത്തൊഴിലാളികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌.

Thursday, 8 September 2016

അറിയിപ്പ്
എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ബന്ധപ്പെട്ട സപ്ളൈകോ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യൽ അരി കൈപ്പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ (8-9-2016) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു
 ഉച്ചകഞ്ഞി സര്ക്കുലര് 

Tuesday, 6 September 2016

അടിയന്തിര പ്രഥമാധ്യാപകയോഗം
 പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തിര യോഗം നാളെ          07 .09 .2016 ന്  2 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു .മുഴുവൻ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് .
 
അജണ്ട : പാഠപുസ്തകം 

കുട്ടികളുടെ ധീരതക്കുള്ള അവാര്‍ഡിനുവേണ്ടി നോമിനേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു


ന്യൂ ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള National Council for Child Welfare ന്‍റെ 2016 വര്‍ഷത്തെ കുട്ടികളുടെ ധീരതക്കുള്ള അവാര്‍ഡിനുവേണ്ടി നോമിനേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 

FINANCIAL ASSISTANCE TO THE WARDS OF BEEDI/CINE/LSD MINE WORKERS FOR CLASS  I   TO  X 2016-17

01. Labour Welfare Organisation, Ministry of Labour & Employment , Govt. of India is inviting applications for Financial assistance to the wards of Beedi/Cine/ LSD Mine workers 2016-17  for
  • Class I to X: By mailing the consolidated statement to this email id and thereafter submitting the hard copies of statement & supporting documents to this office or nearby dispensaries of Labour Welfare Organization situated near your school.
  • Class XI and above: Beneficiary students have to login to scholarships.gov.in and submit applications online thereafter the institutions would have to login and verify and submit the applications online.

02. Please find attached the Press note/ Instructions/ Proforma/ Excel file for entry of beneficiary details of consolidated statement and details of necessary documents required for the submission of the same. The consolidated statement has to be mailed prior to submission of hard copies.
03. The consolidated statement (print out of the data entry along with the signed proforma) along with necessary documents are to be submitted to nearby dispensaries of Labour Welfare Organisation situated near your institution or to this office by post/ by hand.
04. Please ensure to mail the consolidated details of beneficiaries in the excel format provided. Download the excel format and name the excel with the name of your school followed by the number of applications (eg: if the school's name is Govt UP school, Kannur and submitting 10 applications then, name the excel file name as GovtUPSChool, Kannur_10)
Last date of submission is 3
​0​
-
​09​
-2016.

For further details mail us on this email id : lwoscholarship@gmail.com or

contact:
0497 2700995
0497 2705012

FOR MORE DETAILS- PLEASE CLICK BELOW
ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

അവസാന തീയ്യതി നീട്ടി


ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള പുതിയ അപേക്ഷകളും പുതുക്കി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളും നാഷനല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ അധാര്‍ നമ്പര്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അടിയന്തിരമായി അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കണം.