.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 25 February 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 
വിവിധ  സ്കോളര്ഷിപ്പുകളായ ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്‌കോളര്ഷിപ്പ്,  ഐ ഇ ഡി സ്‌കോളര്ഷിപ്പ് എന്നിവക്ക് അര്ഹരായ കുട്ടികള്ക്ക് തുക ഡി ബി ടി മുഖേന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി Adhar number സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി അടിയന്തിരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്   എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും കുട്ടികള്ക്ക് നല്കേണ്ടതാണ്. 

Wednesday, 22 February 2017

അറിയിപ്പ് 
ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി മുതൽ തയ്യാറാക്കേണ്ട ഫോമുകളുടെ മാതൃക LSS/USS EXAM - HALL TICKET DOWNLOAD

     എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

പ്ര ധാ നാ ധ്യാ പക യോഗവും പ്രതിഭാസംഗമവും 2017 മാർച്ച് 01 ബുധൻ 

           വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ  വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുവാനായി   ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ  പ്ര ധാ നാ ധ്യാ പകരുടെ ഒരു യോഗം, 01 -03 -2017 ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ  B R C യിൽ ചേരുന്നു . യോഗത്തിൽ    ബഹു :ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ ശ്രീ .ബാലചന്ദ്രൻ മഠത്തിൽ   സംബന്ധിക്കും.എല്ലാവരും കൃ ത്യ സമയ ത്തു തന്നെ എത്തിച്ചേര ണ മെ ന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
        (lss,uss ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗണ് ലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ 1 -3 -17 ന്  തന്നെ സെന്റർ സുപ്രണ്ട് മാരിൽ നിന്ന്‌ ഒപ്പിട്ട്‌ വാങ്ങേ ണ്ട താണ് )

Monday, 20 February 2017

സ്കൂൾ  സ്ഥാപിത  വർഷം സമ്പൂർണയിൽ എനിയും എൻട്രി ചെയ്യാത്ത താഴെ പറയുന്ന സ്കൂളുകൾ നിർബന്ധമായും നാളെ  തന്നെ( 21  .02 .2017  നു  ) രാവിലെ 10  മണിക്ക് തന്നെ എൻട്രി വരുത്തേണ്ടതാണ് .വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പ്രധാനാധ്യാപകർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരവാദികൾ എന്നറിയിക്കുന്നു  

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലാ മലയാളം വിഷയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലയാളം ഭാഷാ അധ്യാപകരുടെ സംഗമം  വിവിധ പരിപാടികളോടെ 2017 ഫെബ്രുവരി  23 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10  മണിക്ക്  BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ   വച്ച് നടത്തുന്നതാണ് .ടി .പി  ഭാസ്കരപൊതുവാൾ   ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് 

Friday, 17 February 2017

                                                LSS,USS 2017

LSS,USS പരീക്ഷകളുടെ ഇൻവിജിലേറ്റർ ,ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് ,ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവർക്ക്  18 .02.2017 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്                           ബി .ആർ .സി.ഹാളിൽ ഓറിയൻറെഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.നിയമനം ലഭിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്തു എത്തിച്ചേരണം .

Thursday, 16 February 2017

പ്രധാനാധ്യാപക യോഗം 18 .02 2017 

2016 നവംബറിൽ നടന്ന പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 18 .02 .2017 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .ഹാളിൽ ചേരുന്നു.നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനം നടക്കേണ്ടതിനാൽ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരണം.

LSS,USS

LSS,USS പരീക്ഷകളുടെ ഇൻവിജിലേറ്റർ ,ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് ,ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവർക്ക്  18 .02.2017 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്                           ബി .ആർ .സി.ഹാളിൽ ഓറിയൻറെഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.നിയമനം ലഭിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരും കൃത്യ സമയത്തു എത്തിച്ചേരണം .

Tuesday, 14 February 2017                LP വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കുള്ള " കളിപ്പെട്ടി " പരീശീലനം ഇരിക്കൂർ         
GHSS വച്ച് ഫെബ്രുവരി    16,17  (വ്യാ ഴം ,വെ ള്ളി )     തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്നു - 
 ശ്രീകണ്ഠാപുരം       മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും ,പടിയൂർ , ഇരിക്കൂർ , മലപ്പട്ടം 
എന്നീ    പഞ്ചായത്തുകളിലെയും    സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന്    ഇനിയും   പരി ശീ ല നം   ലഭി ക്കാ ത്ത  ഓരോ LP വിഭാഗം   അധ്യാപകനെ വീതം     പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

           Monday, 13 February 2017

LP വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കുള്ള  " കളിപ്പെട്ടി " പരീശീലനം  ഇരിക്കൂർ GHSS വച്ച് ഫെബ്രുവരി  14 ,15 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്നു - ശ്രീകണ്ഠാപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും ,പടിയൂർ ,ഇരിക്കൂർ ,മലപ്പട്ടം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ LP  വിഭാഗം അധ്യാപകനെ വീതം പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
                  മുമ്പ് പരി ശീ ല നം ലഭി ച്ച വർ വരേ ണ്ട തില്ല .
വളരെ  അടിയന്തിരം 
ഐ ഇ ഡി സി  സ്കോളർഷിപ്പിന്  2016 -17 വർഷത്തിൽ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.ലിസ്റ്റിൽ  ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ U I D NUMBER,BANK ACCOUNT DETAILS എന്നിവ ചുവടെ  കൊടുത്ത നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ 14/02/2017(ചൊവ്വ )നകം ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .


https://drive.google.com/file/d/0B086y4TqvXCWX0FpdXJHaTNMeUk/view?usp=sharing

Wednesday, 8 February 2017

അറിയിപ്പ്
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മോണിട്ടറിംഗ് സൈറ്റിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കുള്ളിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. സ്കൂൾ കോഡ് തന്നെ യൂസർനെയിമും പാസ്സ് വേർഡായും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതും തുടർന്ന് പ്രൊഫൈലിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പുതിയ പാസ്സ് വേർഡ് നല്കേണ്ടതുമാണ്‌.
         ഒരു ദിവസത്തെ ഡാറ്റാ എൻട്രി വിട്ടു പോയാൽ പിറ്റേ ദിവസം  ആ എൻട്രി വരുത്താൻ സാധിക്കില്ലായെന്നതിനാൽ എല്ലാ ദിവസവും മുടക്കം കൂടാതെ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.