.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 1-9-2014 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബി ആർ സി യിൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ് . സെപ്റ്റംബർ 5 നു പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാർതികൾക്ക് നല്കുന്ന സന്ദേശം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആസുത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ പ്രൈമറി , ഹൈസ്കൂൾ , അണ്‍ എയിടെഡ് , MGLC പ്രധാനധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഈ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും മറ്റൊരു അറിയിപ്പുകൂടാതെ 2014 ജൂലായ്, ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും രജിസ്റ്ററുകളും മറ്റ് എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കി വയ്കേണ്ടതാണ്‌.

2 Sep 2014

സംപ്തംബര്‍ 5 ന്  ബഹു. പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്​,​ IT@school ന്റെ victers.itschool.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ തത്സമയം ലഭ്യമായിരിക്കും. 
​അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ​ ഈ സൈ
​റ്റി​ല്‍ പ്രവേശിച്ച് Audio, Video ഇവ വ്യക്തമായി ല
 ​ഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ​
​പരിശോധിച്ച് (എല്ലാ സമയത്തും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍ ഈ സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.) ഉറപ്പ് വരുത്തി,  Projector,sound System ഇവ ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

1 Sep 2014

ശാസ്ത്ര മേളയ്ക്ക്  സ്വർണകപ്പ്  നിർമിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 1 രൂപ വിധ്യാർതികളിൽ നിന്നും സംഭാവന പിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്കുലർ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പ്രധാനാധ്യാപകർ സർക്കുലർ പ്രകാരം പിരിച്ച തുക യുടെ DD  യും annexure -1 ന്റെ 2 കോപ്പിയും കവറിംഗ് ലറ്റർ സഹിതം 24-09-2014 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
For circular and proforma click here

പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഉത്സവ ബത്ത (1000 രൂപ) 05-09-2014 നു മുന്പ്  തന്നെ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

29 Aug 2014

The  facility  for editing  Volume- 2 textbooks at kbps website is extended to 31st of this month.

അംഗ പരിമിതരായ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫൊർമയിൽ 2 കോപ്പി വീതം 2-9-2014 നു മുൻപ് ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  Click here for the proforma

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം  1-9-2014 തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചക്ക്  2 മണിക്ക്  ബി ആർ സി യിൽ വച്ച്  ചേരുന്നതാണ് .  സെപ്റ്റംബർ 5 നു പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാർതികൾക്ക്  നല്കുന്ന സന്ദേശം അവർക്ക്  ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്  ആസുത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ പ്രൈമറി , ഹൈസ്കൂൾ , അണ്‍ എയിടെഡ് , MGLC  പ്രധാനധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കണം. 

28 Aug 2014

     സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം UP വിഭാഗം സയൻസ് അധ്യാപകർക്ക് 2.9.2014 ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണി മുതൽ BRCയിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രധാന അധ്യാപകർ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരധ്യാപകനെ പരിശീലനത്തിന്‌ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 

27 Aug 2014

ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസാനതീയ്യതി 31-08-2014

26 Aug 2014

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗവും, ചോദ്യപേപ്പർ വിതരണവും നാളെ (27-08-2014) ഉച്ചക്കു 1:30 ന് ബി ആർ സി യിൽ വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

ഇന്ന് (26-08-2014) നടത്താനിരുന്ന പത്താം തരം വരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചതായി DPI അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു .

25 Aug 2014

സ്ക്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഓണ്‍ലൈനായി ആഗസ്റ്റ്‌ 28 ന് മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തെണ്ടാതാണ്. ഇതിനകം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ എൻട്രിയിലെ തെറ്റ് തിരുത്താനും പുതിയവ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും സാധിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ...Click Here..


URGENT!!
     ബജറ്റ്‌ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക്‌ മറുപടി നൽകുന്നതിനായും മറ്റ്‌ പല റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലേയും എല്ലാ അധ്യാപക/അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടേയും വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രോഫോർമയിൽ 30.08.2014ന്‌ മുൻപായി ഓഫീസ്സിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. പ്രോഫോർമയിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 

23 Aug 2014

അയേണ്‍ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണം ചെയ്ത പ്രതിമാസ  കണക്ക്‌  അനുബന്ധം 3 ൽ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ മാസവും NMP -1 ന്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  അനുബന്ധം 3 ഇല്ലാതെ NMP -1 സമർപ്പിക്കരുത്.  ഗുളിക വിതരണം ചെയ്യാത്തവർ ശൂന്യ റിപ്പോർട്ട്  കാരണ സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

     2014-15 വർഷത്തിലെ തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തസ്തിക നഷ്ടപെട്ട അധ്യാപകരെ പുനർ വിന്യസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23.08.2014ന്‌ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്കൂൾ മാനേജർമാരുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ദീകരിച്ച H2/35637/14 നമ്പർ സർക്കുലർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
Page 1       Page 2     Page 3
It is proposed to conduct an online data entry software training on WIFS (Weekly Iron Folic acid Supplimentation Programme) for SITC's of High Schools and Upper Primary Schools.  Participate all SITC of the schools along with the nurse of the NHM on the training without fail.
For High Schools:
26/8/2014, 10 am at Tagore Vidyaniketan HSS Taliparamba
For Upper Primary Schools:
29/08/2014, 10 am  at BRC Irikkur (Pazhayangadi)

21 Aug 2014

     ദേശീയ ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം ആഗസ്ത് 26ന്‌ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സയൻസ് പാർക്കിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌. UP, HS ലെ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിലെ ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌. 

20 Aug 2014

കണ്ണൂർ ജില്ല TTI  കലോത്സവം  23-08-2014 നു മാതമംഗലം  TTI  ൽ  വച്ച്  നടക്കുന്നു.  അധ്യാപകർകുള്ള  മത്സരം - ലളിതഗാനം, സംഘഗാനം , കവിഅരങ്ങ് (സ്വന്തം കവിത).  മത്സരാർത്തികൾ 23-08-2014 ന്  10 മണിക്ക് മുൻപ്‌  TTI  യിൽ രജിസ്റർ  ചെയ്യണം