.

ദേശീയ ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം ആഗസ്ത് 26ന്‌ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സയൻസ് പാർക്കിൽ.. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഈ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും മറ്റൊരു അറിയിപ്പുകൂടാതെ 2014 ജൂലായ്, ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും രജിസ്റ്ററുകളും മറ്റ് എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കി വയ്കേണ്ടതാണ്‌.

21 Aug 2014

     ദേശീയ ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം ആഗസ്ത് 26ന്‌ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സയൻസ് പാർക്കിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌. UP, HS ലെ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിലെ ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌. 

20 Aug 2014

കണ്ണൂർ ജില്ല TTI  കലോത്സവം  23-08-2014 നു മാതമംഗലം  TTI  ൽ  വച്ച്  നടക്കുന്നു.  അധ്യാപകർകുള്ള  മത്സരം - ലളിതഗാനം, സംഘഗാനം , കവിഅരങ്ങ് (സ്വന്തം കവിത).  മത്സരാർത്തികൾ 23-08-2014 ന്  10 മണിക്ക് മുൻപ്‌  TTI  യിൽ രജിസ്റർ  ചെയ്യണം

കുട്ടികളുടെ 7 മത്  ജൈവ വൈവിധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ - വിവരങ്ങള്ക്ക്  താഴെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bio Diversity Congress- Notice 

19 Aug 2014

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ / എയിഡെഡ്  സ്കൂളുകൾ KBPS  website  ൽ  വോള്യം-2 പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് indent ചെയ്തതിൽ പിശക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ website  ൽ  വീണ്ടും പ്രവേശിച്ച് indent  ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരം ഈ മാസം 25 ആം തീയതിവരെ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.

മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയി പഠനം തുടരുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊർമയിൽ 22-08-2014 നു മുൻപ് ഓഫിസീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
For proforma, click here

16 Aug 2014

കണ്ണൂർ  ജില്ല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര കൌണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റവന്യു ജില്ല വാർത്ത വായന മത്സരം ആഗസ്ത് 19 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കണ്ണൂരിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു .  ഉപജില്ലാതലത്തിൽ  ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ലഭിച്ച വിധ്യാര്തികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കെണ്ടതാണ്.

13 Aug 2014

2014 ആഗസ്റ്റ്‌ 15 ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിലും  സ്കൂളുകളിലും രാവിലെ 9:30 ന് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തേണ്ടതും ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കേണ്ടതുമാണ്.  വിപുലവും ആകർഷകവുമായ മറ്റു പരിപാടികളും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ്  2014------  15 ഓണ്‍ലൈൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കത്തവർ 14-/8/2014 നുള്ളിൽ പൂര്തിയാക്കെണ്ടതാണ്

Cu D]Pnñbnse ¢ÌÀ aoän§v 16.08.2014(i\nbmgvN) 10 aWn¡pw,  {][m\m²ym]IcpsS tbmKw 18.08.2014(Xn¦fmgvN) 10 aWn¡pw ]gb§mSn _n.BÀ.knbnð sh¨v tNcpóXmWv.

12 Aug 2014

11 Aug 2014

ന്യൂനപക്ഷ പദവി ലഭിച്ച സ്കൂളിന്റെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കുക
proforma

Bharat Scouts & Guides ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല ലോക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഏകദിന സെമിനാർ 13-08-2014 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി BRC  യിൽനടക്കുന്നതാണ് .  ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൌട്ട് & ഗൈഡ് അധ്യാപകരുംയൂനിഫോമിൽ പങ്കെടുക്കണം .  IMF , IRF  തുകകൾ അന്നേദിവസം അടക്കേണ്ടതാണ് 

9 Aug 2014

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കുക . ഇല്ലെങ്കിൽ NIL റിപ്പോർട്ട് നൽകുക .

Prematric scholarship 2014 -15: അപേക്ഷാ തീയ്യതി നീട്ടി

ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗം പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്‌ സ്കീം 2014-15: സ്കൂളുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയ്യതി ആഗസ്റ്റ്‌ 20 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. ആഗസ്റ്റ്‌ 25 നുള്ളിൽ Data  Entry പൂർത്തിയാക്കണം.
See the circular

MHRD has developed a software  to monitor Toilet facility in School.Please verify the details is correct or no.If any correction is needed please update your UDISE Data 
--
With Best Regards,
*State Management Information Systems*,
Office of the State Project Director
Sarva Shiksha Abhiyan - Kerala
SSA Bhavan,
Nandavanam PO,
Thiruvananthapuram- 695 033
Phone: 0471-2320826,2320352
FAX:0471-2320703
E-mail: ssakerala@gmail.com
Visit:  http://www.keralassa.org
          http://www.ssamis.com

7 Aug 2014

 A meeting of all Physical Education Teachers of the Revenue District is scheduled to be conducted at Sikshakn Sadan Kannur on 11/08/2014 10Am.

5 Aug 2014

Irikkur Sub District School games Association meeting on 07-08-2014 Tuesday 11am at GHSS Sreekantapuram.  All Physical Education teachers are requested to report in time.